Ambrosia: slecht nieuws voor hooikoortslijders

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

De Ambrosiaplant is een nieuwe plant in onze contreien. Tot 1992 was hij hier nauwelijks aanwezig, maar bloeide hij vooral in Noord-Amerika.

Ambrosia is een eenjarige plant die 20 tot 150 cm groot kan worden. De bloeitijd start in augustus en loopt tot en met oktober. Ambrosia is mooi maar verraderlijk allergeen. Al bij weinig pollen krijgt de patiënt klachten. Die zijn vaak zeer heftig. Om maar een voorbeeld te geven: 10 pollen van de Ambrosiaplant per kubieke meter veroorzaken klachten die vergelijkbaar zijn met 50 graspollen per kubieke meter. Het traditionele hooikoortsseizoen dat wij kennen en normaal gezien in augustus afgelopen is, wordt daardoor met ruim twee maanden verlengd.

In Nederland vreest men voor een oncontroleerbare verspreiding van de Ambrosiaplant. De overheid zette een grootste informatiecampagne op touw maar spoort de bevolking ook via alle mogelijke kanalen aan om de plant te vernietigen. Nu, in augustus, is Ambrosia bovendien heel goed herkenbaar en bloeit hij nog niet volop. De overheid heeft een IPhone-app ontwikkeld waardoor burgers meteen geholpen worden om de plant te herkennen en de overheid ook meteen kan zien waar de plant volop aanwezig is.

Ambrosiaplanten in de tuin kunnen alleen vernietigd worden als ze voor de bloeitijd met wortel en al worden verwijderd. Staat de plant al in bloei, trekt hem dan ’s avonds uit de grond, aangezien de plant ’s morgens zijn zaden vrijlaat. De uitgetrokken planten kunnen het beste in een afgesloten plastic zak worden opgeborgen, niet bij het tuinafval aangezien de verspreiding daardoor alleen maar wordt versneld. Zijn er te veel planten, dan kan maaien een oplossing zijn. Dat kan alleen begin september gebeuren. Maait men vroeger, dan kiemen de planten opnieuw, maait men later, dan zijn er al opnieuw pollen. Normaal gezien verhindert de grasgroei dat ze letterlijk hun sporen nalaten.

Meer over allergieën lees je hier.

Bron: Knack