Alles over acupunctuur

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

De laatste jaren kent acupunctuur alsmaar meer succes. Maar waaruit bestaat het? In welke geval kan acupunctuur je helpen? Hoe kan je een goede acupuncturist vinden?

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was ’Zhenjiu’ wat ’acupunctuur en moxa’ betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden ‘acus’ (naald) en ‘punctura’ (steek).

Acupunctuur vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het doel van acupunctuur is ziekten te genezen en te voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij geprobeerd wordt het evenwicht tussen Yin en Yang(*) te herstellen. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht.

Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van een probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing.

Wie heeft baat bij acupunctuur ?

Het is aan de acupuncturist om erover te oordelen of de persoon die komt raadplegen al dan niet baat zou hebben bij acupunctuur voor zijn specifieke klachten.

Acupunctuur wordt over het algemeen wel afgeraden in geval van zwangerschap, bij mensen die een tumor hebben of in geval van medische en/of chirurgische noodgevallen. De acupuncturist moet in ieder geval nagaan of de patiënt niet lijdt aan specifieke organische letsels.

Wat kan behandeld worden met acupunctuur?

In principe kan elke functionele stoornis behandeld worden met acupunctuur.

Maar wat moeten we verstaan onder “functionele stoornis”? Dat is een probleem in de werking van bepaalde organen.

Laten we bijvoorbeeld citeren: maag-en darmproblemen, allergieën, depressie, tandpijn, slaapproblemen, migraines, ondersteuning bij stoppen met roken, gewrichtspijnen,…

Hoe verloopt een sessie?

Op grond van de holistische aanpak (alles in zijn geheel bekijken), is het heel belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de patiënt, om een totaalbeeld van de zieke en zijn klachten te krijgen.

Dikwijls zal de patiënt dus “rare” vragen krijgen, die precies niets met de aandoening te maken hebben. Zo zal meestal worden geïnformeerd naar de algemene toestand zoals kwaliteit van de slaap, eetlust, vertering, consistentie van de stoelgang, kleur van de urine. Het is dus belangrijk om op voorhand goed aandacht te besteden aan het eigen lichaam, omdat bovenvermelde tekenen veel kunnen vertellen over de aanleg van de patiënt. Typisch is ook de observatie van pols en tong.

Daarna moet dan nog begonnen worden aan de acupunctuursessie zelf: het eigenlijke “prikken”. Naargelang de aard en plaats van de aandoening wordt een selectie van punten op het lichaam aangeprikt. Het aantal acupunctuurpunten kan sterk variëren, van slechts enkele (4 à 5) tot een redelijk aantal (10, 20 of uitzonderlijk zelfs meer). Wel wordt getracht de hoeveelheid te beperken. Voor een goed effect, moeten de naalden 20 à 30 minuten blijven zitten.

Meestal gebeurt het prikken in lighouding, soms ook in zithouding. Plaatsen die veel geprikt worden zijn: armen en handen, benen en voeten, buik, rug en nek.

Het prikken is normaal gezien niet pijnlijker dan een muggenbeet en eens de naalden zitten, doet het geen pijn meer maar heeft het een ontspannend effect.

Acupunctuur in België

De laatste jaren is het aantal acupuncturisten in België toegenomen. In België zijn er ongeveer 600 acupuncturisten werkzaam in 1 van de 4 beroepsorganisaties. De meerderheid van de acupuncturisten zijn kinesitherapeut of verpleger/verpleegster van opleiding. Een derde van hen zijn arts van opleiding.

Hoe kan je dan de acupuncturist vinden die jouw probleem kan oplossen? Vraag eens rond in je omgeving en je zal merken dat er wel een paar mensen een acupuncturist kunnen aanraden bij wie ze een goed gevoel hadden. Zo kan je zelf ook de stap zetten!

In ieder geval kan je best rekening houden met de volgende criteria om te oordelen over de kwaliteit van de acupuncturist bij wie je terecht komt:
- Hygiëne (gebruik van wegwerpnaalden)
- Het aantal naalden (tussen 3 en 10 meestal)
- De manier waarop het onderzoek verloopt (de acupuncturist die je nauwelijks bekijkt of maar weinig vragen stelt, verdient je vertrouwen niet.)
- Efficiëntie (na 1 à 3 sessies zou je een verschil moeten voelen)