Al van deeltijds pensioen gehoord?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

De betaalbaarheid van de pensioenen, het is een onderwerp dat stof doet opwaaien. Economen van Itinera lanceren een nieuw concept, dat van het ’deeltijds pensioen’. Itinera Institute is een denktank rond duurzame economische groei en sociale bescherming.

Itinera introduceert het principe van het deeltijds pensioen, in plaats van de deeltijdse arbeid. Het gaat om een geleidelijke uitfasering van de loopbaan vanaf 60 tot 70 jaar. Wat de Itinera-economen voorstellen, noemen ze de 50/70-oplossing. De 50 staat voor deeltijds werken. De 70 staat voor een pensionering met 70 jaar. Die mag heel geleidelijk ingevoerd worden, zodat ze 67 bedraagt in 2020, 68 in 2030, 69 in 2040 en 70 in 2050. Waar het om gaat, is dat de overheid het meer aan de mensen moet overlaten om uit te maken hoeveel ze na hun zestigste nog willen werken en hoelang ze daarmee willen doorgaan.

Meer mensen moeten bereid gevonden worden om actief te blijven. Dat veronderstelt de afschaffing van de regels die mensen vandaag verbieden om te werken, bijvoorbeeld omdat ze al gepensioneerd zijn. Werk en pensioen combineren moet kunnen. Volgens Itinera kost dat géén jobs bij de jongeren: hoe meer handen aan de ploeg, hoe meer jobs er gecreëerd worden.

Dit principe is enkel werkbaar na een stevige aanpassing van de Belgische fiscaliteit. Pensioen en arbeid zouden fiscaal gelijk behandeld moeten worden, zodat de mensen zelf - en niet de overheid - kunnen kiezen wat ze het aantrekkelijkst vinden.

De lancering van het idee zorgde alvast voor de nodige controverse. Ook jij kan je mening geven op ons forum.