Aantal orgaandonoren fors gestegen

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Volgens de FOD Volksgezondheid zijn er momenteel bijna 156 000 Belgen die zich via een uitdrukkelijke wilsbeschikking als orgaandonor lieten registreren. Met een toename van 26 000 is er sprake van de grootste toename sinds de lancering van de ’Beldonor’ campagne in 2005.

Vorig jaar nog overleden 66 Belgen omdat er geen ruilorgaan beschikbaar was. Er staan ongeveer 1200 mensen op de wachtlijst voor het krijgen van een donororgaan.

De wetgeving in België zegt dat wie geen verzet aantekent, toestemt tot orgaandonatie. Daardoor wordt elke burger een kandidaat-orgaandonor, tenzij hij verzet aantekent in het gemeentehuis. In het gemeentehuis kun je namelijk via het "formulier voor instemming of weigering van orgaandonatie" de keuze maken als donor (via aankruisen van de uitdrukkelijke wilsbeschikking) of niet (via aankruisen van verzet).

Succes op Facebook

Vooral de applicatie op Facebook droeg aanzienlijk bij tot de aangroei van het aantal donoren. Belgische Facebookgebruikers kunnen op hun pagina aangeven dat ze na hun dood orgaandonor willen zijn. Wie de applicatie gebruikt, maakt het engagement via zijn of haar ’timeline’ zichtbaar voor de Facebookvrienden en kan doorklikken naar het formulier waarmee je bij het gemeentebestuur terecht kan voor registratie.

Beeld: iStockphoto